Jag gjorde ett inredningsjobb åt Söderströms Järn & Metall AB år 2011.